Dobar kompanijski imidž traži da pokažete kakvi ste “unutra”

Provela sam godine radeći u tech kompanijama na građenju ili poboljšavanju njihovog imidža. Polazna tačka je uvek bila ko smo mi i da li kao takvi možemo da se svidimo budućim kolegama. Kako da “prodamo” našu firmu kao poželjno mesto za rad na tržištu, gde tech profesionalaci postaju sve izbirljiviji?  

Pitanje od milion dolara na koje se najčešći odgovor – potreban nam je stručnjak za odnose sa javnošću! 

Hm, ne sasvim. 

Potreban vam je neko ko može da napravi most između onoga što vi jeste i da to predstavi u javnosti na način koji nije obmanjujuć. Ta ista osoba bi trebalo da mapira probleme unutar vaše kompanijske kulture i internih komunikacija i predloži načine za njihovo rešavanje, dok istovremeno pažljivo izdvaja sve što u tkivu vašeg tima valja i to predstavlja javnosti kroz različite kanale. Dakle, samo se poslednji deo slagalice tiče odnosa s javnošću. 

Kada shvatite da vam je potrebno da uposlite nekoga ko će se baviti slikom vaše kompanije, bitno je da: 

  1. Razmislite o tome čega biste hteli više da dobijete i da budete svesni sopstvenih mana kao poslodavca ili da bar prilika za poboljšanja na tom polju; i
  2. Govorite istinu o sebi - probajte da ne unajmite nekoga ko će pisati lepe priče o vama koje nisu tačne. 

Šta se do sada nije pokazalo kao dobra ideja u građenju dobrog imidža: 

  1. građenje imidža kompanije isključivo preko C-level rola; 
  2. razbacivanje novca na konferencije i sponzorstva samo da bi se vaš logo video svuda. 

Odakle da krenemo i koje akcije da preduzmemo?

Krenite uvek od toga gde želite da budete i koji su vam ciljevi. 

Primer: “U naredne dve godine želimo da se naša kompanija nađe u top 3 najpoželjnija poslodavca u tech sektoru u Srbiji.”

Zatim se osvrnite na to gde ste sada, uradite analizu, uporedite se sa konkurentima na tržištu zapošljavanja, pitajte zaposlene koji ostaju u vašoj kompaniji zašto ostaju, pitajte one koji odlaze zašto odlaze i prikupite feedback koji možete da iskoristite za dobro mapiranje oblasti za unapređenje. 

I sada ste već na dobrom putu da imate materijal za specijalistu za komunikacije koji može da vam pomogne na putu postizanja zacrtanog cilja dok usput gradite dobar imidž za vaš biznis.

p.s. U idealnom slučaju, ekspert za komunikacije bi trebalo da bude deo procesa kreiranja cilja, kao i mapiranja problema i osmišljavanja unapređenja, sve to u partnerstvu sa HR timom i donosiocima odluka.