Znamo da nemate vremena da čitate, nemamo ni mi vremena da pišemo, ali trudimo se.

Atmosfera na poslu je toksična, šta da radim?

TL;DR Razmisli da potražiš drugi posao. Na početku je važno da citiram koleginicu: “Nije toksično samo okruženje, toksična su ponašanja i odnosi. Kada kažemo da je okruženje toksično, skidamo odgovornost sa ljudi.”  Ipak, deo odgovornosti je i na organizaciji.  Organizacija u kojoj ne postoje dobre prakse ponašanja koje i sama organizacija promoviše, klizi ka toksičnosti. […]
psiholoski_ugovor

Manje nije više: poverenje se gradi na jasnoći

Priča o brendu poslodavca je postala kolokvijalna tema komunikacija o kompaniji. Profili na društvenim mrežama, način kako smo koncipirali oglas i šta smo u njega uključili, radni prostor i poruka koju preko njega želimo da pošaljemo… U direktnoj komunikaciji bitan je kompletan utisak koji kandidatima za posao prenosimo kroz sve delove iskustava – od snalaženja […]

Dobar kompanijski imidž traži da pokažete kakvi ste “unutra”

Provela sam godine radeći u tech kompanijama na građenju ili poboljšavanju njihovog imidža. Polazna tačka je uvek bila ko smo mi i da li kao takvi možemo da se svidimo budućim kolegama. Kako da “prodamo” našu firmu kao poželjno mesto za rad na tržištu, gde tech profesionalaci postaju sve izbirljiviji?   Pitanje od milion dolara na […]

Zašto baš mi razumemo vaše organizacione potrebe?

Kako prepoznajemo potrebu za rad sa spoljnim saradnicima? Kako da ih pronađemo, zašto da izdvojimo sredstva za to? Šta nam može biti od pomoći u procesu promišljanja saradnje sa konsultantima, a šta može da nas blokira? Pravimo vam prostor za razmišljanje Pandemija, 4. industrijska revolucija, ratovi, nove tehnologije, … i ne deluje kao da će […]